Camping 2022

l v

n

e

m o t Si m r i s h a m n 

g

o l v ä

o

S

S

Badstige

6

Minigolf WC

4

Jaktpaviljongsvägen

Ystad Camping

Granstigen

Österleden

3

Fritidsvägen

Sandskogens Stugby

Strandvägen

Krokvägen

Sandskogens Stugby

s t .

Schultz väg

e

a r

g

n

L ö v s å

Furustigen

Ekorrv. Lemmelv. Sorkv.

2

Kärrv.

Svarta vägen

Krokvägen

Hamsterv.

Marsvinsv.

Myrgången

Fortunavägen

Östra Koboltg.

ä g e n

Kaninv.

Sandskogens

motionsslingor

S v a r t a v

1

Furustigen

Krokvägen

Östersjön

Myrgången

1,5 km elljus

2,5 km elljus 5,0 km

10,0 km

Öja-

parken

Skvadronsvägen

Guldgatan

Södra Koboltgatan

Strandvägen

Norra Koboltgatan

Brygga 0

Östra Banstigen

Kriminal-

vårdsanstalt

9

Omklädnings- byggnad

S ö d r a Z i n k g a t a n

Strandvägen

Svarta vägen

Forshagastigen

Blygatan

Utegym

7

Norra Zink

U g

Saltsjöbadsvägen

-

s t i

g

l e

e n

g

Östra Zinkgatan

Volframgatan

Ystad

Saltsjöbad

Vivelstigen

Cykelväg längs kusten till Hammar/Kåseberga

Blygatan

Kultur-

maga-

sinet

stigen

Wendts väg

Patrull-

Kringel- stigen

Björnstjerneg.

Norra Zinkgatan

Södra Kasernvägen

Omv

Dalgången

n

Saltsjöbadens Tenniscenter

e

i g

v s t

Koppargatan

L ö

Gröningens koloniområde

Kristianstadsväge

Tenngatan

Sparres g.

Västra Banstigen

Sixten

Wendts väg

Nickelgatan

Häxgången

Elis Nilssons v. Ystad Studios Visitor Center

Österleden

Forum

Ystad

Neumans väg

13 10

Ystads praktiska gymn. Villa My

Lövst

Idrottsstigen

Sommar-

Snibben

Adlercreutzg.

Idrottsstigen

Genvägen

l é

Kultur-

skolan

Metallgatan

a n s a l

Simrishamns- rondellen

Björnstjerneg. Kunskaps- skolan

Mässingsgatan

e n 8

Neumans väg Tvärvägen

Kristianstadsvägen 19 Ystad Emmytorpsv. Anisg. Ryttarparken Risaparken Östra Brand- station Kristianstad- rondellen Dag Hammarskjölds park Mej- ramsg.

l v

Regementsområdet

S y

Saltsjöbadsvägen

M i l i t är vä g

Östersjö-

gymnasiet

Sandskogens Idrottsplats

Körlings v.

Nils Ahlins g.

Gröningen

Skyttestigen

Ewerlöfs torg

Samhälls-

byggnad-Teknik

Koppargatan

3

Dragongatan

g s v .

Södra Dragongatan

d b e r

Stålgatan

n

S t r i

Eliassons v.

1

v .

s

in g

K ö r l

Södra Dragongatan

Salomon

Bronsgatan

Smiths v.

Järngatan

Sommarstaden

Maskingatan

Ekenäsgatan

Regementsgatan Fridhemsgatan

Karstens väg

Dragongatan

Industrigatan

Incheckning för bilar till Polenfärjorna

S. Revhusg

N. Revhusg

Fridhemsgatan

Haugesundsg.

Österleden

Aulin-

Jörgensg.

parken

Bornholmsgatan

Petrigatan

Vänortsg. Vänorts- Eliselunds- Fölhagen parken parken F l i

a t a n

Sylvans park

n g

r Trolleparken Aulin- parken Polis g s g

Herrestadsgatan

u l i

Söllerödsg.

Ystad

Arena/Bad

Tenngjutareg.

Mariag

A

Bussjövägen

Fridhemsgatan

Buntmakareg.

Hejdegatan Lilla Tobaks- gatan Lilla Hejde- gatan

gatan Engelbrekts- gatan

Tenngjutareg.

Annirogatan

Regementsgatan Förenings- gatan mästare-

Borg-

gatan

Ungdomens hus

Tobaks- gatan Lilla Engelbrektsg

Sektersgatan

Industrigatan

Laffrensgr.

Sektersg

Handskmakareg.

Jakobsbergsgatan

Disponentgatan

Gångbro

Gelbgjutaregr. Fridhemsg

Söffrensgr.

Park-

skolan

Kryddgatan

Östra

Jennygatan skolan Fritids- hem

Terminal

Revhusen

Giöddesgr.

Åvalla

Tapetmakaregr.

Timmer- mansg. Flottareg.

Incheckning för bilar till Katamaran

Gur-

Långtids-

a n

stads-

Oskarsgatan Munkg

esgr.

Neumans

F r hage Trollebacken tornet e m M a k i n i s t g a t s

Åvallagången

WC

Hyllegatan

Revhuskajen

12

e

b

Hälso-

Torkilsgr.

Dag Hammarskjölds v

Sporthall

Surbrunnsvägen

Stads-

Rådhus- parken

backsg.

bibliotek

Körvelg.

Österports- torg Nya

Rådhuset

Färja

Polen

Aulingatan Tillufsgr.

Herre-

Buss-

terminal

Fritidsparken

Kryddgatan

Tobaksg. Pipare- gränd Besökaregr -hus

Bolm-

Österleden

G:a

Vatten-

Ystads

Salviagatan

Skolg

Tingsrätt

örtsgr.

Österport- skolan

Tingsgatan

Minigolf

Natt-

mans

torg

Surbrunnsvägen

Surbrunns- parken

Stallgatan

Ågatan

Vädergr

Katamaran

Bornholm

Sankta Gertrudsgatan

Färja Polen

Videgatan

Hyllegatan

Skolgatan

Hälsogr.

Saffransg.

Lingsgatan husg

Boll-

Kaprisg.

N Änggatan

Södra Ängg.

Hcp-WC

Gaffelgr. Harpeg.

Pilgr.

Terminal

Fyrkajen

Gåsegr

Pepparg.

Ingefärsg. Smultr.st.

Blekegatan

M:a Munthes g.

N Ängg. Aleg.

Ågatan

Skottegatan parken S:ta Gertruds torg Norreport- skolan Sporthall Bruksg.

torg

Vinb.st.

Pepparg. Smult.st.

Bejersgatan

Åfåran

Olofsgr.

Videgatan

Bleke-

skolan

Stora Östergatan gågata Dammg Konst- Apgränd Stickg. Paulsgr.

Lingonst.

museum

S:t Knuts

Björklidsg. Sävg.

Hcp-WC

Vassg.

Saftparken

Vinb.st.

Dragareg.

Jvg.station Hamn- torget

sund

Sommarg

Blåbärsst.

Krusbärsst.

brorsgr. Bäste-

Trång-

14

Trollegatan

Supgr

Lilla Österg.

Sylttorget Bärparken

Lingonst.

Tullg.

Dragareg.

Trädgårdsg. Kvarngr. Snedgr.

Hamng.

Slånb.st.

Krus-

Tvärgr

Vinterg.

Östersjön

Hamng. Lireg.

bärsst.

Grå- bergsg.

Hjortronst. Hallonst.

Böckareg.

Gossel-

mansg.

Bejersg.

t a n

Teppgr

Hagermansg.

drejaregr. Luren-

Bäcka- hästgr.

Båtmansg.

Bärgatan

r a r e g a

Björnb.st.

-plats

Garvaregr.

L:a Strandg. Mölleg.

haneg.

Långtids-

Helenas v. S:ta

Hornsg.

aregr.

-

p

Stor-

p

a

Klyv-

torget WC

n f

Dag Hammarskjölds v

S n a

Thorssons väg

G:a

Råd-

huset

Skansgr.

S p a n i e

S:t Petri

kyrkplan

gatan

Klostret Hospitalsg.

gatan

Hagag.

Friskyttegatan fängareg.

Klostergatan

Folk-

tandvård

Långg.

STADSKARTAN © Stadskartan 2019

-platser

Hasselg.

nt Backaskolan lå s -

Båtmansg.

S:t Maria kyrka

Teatergr.

Ystads

teater

Lilla

a t a n

Vård-

central

Lasarettsg.

gatan

e g gatan

Fågel-

Sjömansgatan

Sto r a N o r r

Klock- aregr

Mat-

St Västerg Boisens park Annetorps- Skansen parken Västra Klinte- husg

torget

hane-

Snapp-

Båtmansg.

Kristianstadsvägen

Harmonig. Skansg.

Fjädergr.

N Vallg.

0 100 200 300 400 500 m

Jägare-

Bryggare- torget

Lilla Norregatan

WC

Lasarett

Ridgatan

Jens Friisg.

Travg. Galoppg.

WC

Folkestorpsvägen

St:a Västerg. Runner- ströms torg

Sjöräddning

Lingr. L:a Västerg.

Kikaregr.

Sladder-

Trumsl.g

Anna Lindhs plats Marina

Kupolg.

Västra Vallgatan

Skrittg.

dammsv.

Absidg.

Krog-

Kupolg.

Thorssons väg

Torng.

Segelgatan

Dressyrg.

Norra

Norre- värnsg. Post

Långhusg.

Planteringsg.

Skeppareg Svartgr.

v ä g

5

F o lkes t orps by

Pottm.gr

Promenaden

Traktörsg.

Bellevuevägen

Gästhamns- service

Käringgatan

Apostelg

gatan Helgong.

Korshejdan

Ardennerg.

n

t a

Stenstrykaregatan

a

Lagmansgatan

b k e g

g

Vallgatan

s

2

P i l gr i m

Tegnérg. m L e

Spiltgången Ponnygng.

Västerports- torg

Åsgatan

Ystads gamla kyrkogård Birgittakapellet

Dag Hammarskjölds v

Sturegatan

Döbelnsgatan

Kofodsgatan

Hindergången

Väktaregatan

Stallbacken

Annexparken

Kyrkogårdsgatan

Syrénvägen

Kapellgatan

Karl XII:s g

Ardennergatan

Gustafsgatan

Bellevuevägen

n d sv

Möllevångsg.

Bellevueparken

Ponnyg.

Margareta-

l u

Vasag. parken Ängaskolan

Värngr

e

gng

Sjöbo-

rondellen

Väster- leden

Hästg

A l m

Palme Lydersgatan

Västervång- skolan

Rosen-

Dillgatan

Sporthall

Solvändagr.

Rädisg.

Cykelväg längs kusten till Trelleborg

Möllevångsg.

Tennisgatan

Tegnérg.

v ä g e n

Vattentornsv

Möllevångsg.

Konvaljev.

Götgng.

Braheg.

13

Lavendelv.

S:te Knutsg

ö

Gjuterigatan Göt- parken

j

Horsag.

Kaprifolvägen

Backaliden

e s

K ä l l

Odeng.

sippeg.

Mölletorget

Kornettg.

Stenbocksg.

Spenat- gatan

Gustafsgatan

Backsippeg.

8 ICA Supermarket 9 MIO Möbler

10 Ystad Studios 11 Fiske & Uteliv 12 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 13 Ystad Arena Bad 14 Gösta Svenssons Cykel AB

Tomatg.

Sjöbovägen

Soltergatan

Blå-

Prosthagen

Götgng.

Malmövägen

Vårlöksg.

Vitsippeg.

Repslagaregatan

Grönsaksgatan

Sockerärts- gatan

Vitlöksgatan

Vatten- torn

Ystad

Montessori

gatan

Ärtgatan

Eystragr. Eystra- parken

Annetorps- parken

Salladsg.

Pantzargatan

Cardellgatan

Gjuteriparken

Banérgatan

9

Vitlöksg.

Holländareg.

Gräslöks-

Styrmansgatan

Sparrisgatan

Jungmansg.

g n

Holländaregatan Segel- sömmareg. Matros- gatan

Knopg Erik Dahlbergsgatan rg. N Propellerg. N Däcksg. V Kompassg. Ö Ankarg. Ö Propellerg. V Däcksg. V Propellerg. Ö Däcksg. g a t a n Ö Kompassg N Kompassg

e

Rödkålsg.

v ä

Trossg.

n

j ö

t a

g a

Kaparegatan

s

l l e

Klorofyllgng.

Åkeshallsparken

Dag Hammarskjölds v

Dag Hammarskjölds park

Skatteverket

ä

K

r e g

Jungmans- parken

H e j d

i d a

e

r

Vitkåls-

Sparrisgatan

Fendergången

tionsg.

Rödbetsg.

Rotfruktsgatan Klorofyllgng.

Försäkrings- kassan

4

K r o n oho l ms v ä ge n

g

l a g a r e g

ä

v

Malmövägen

Gurkg.

Morotsgatan

Babordsgången

s

Spaljég.

L a r

Rotfruktsg.

H o

s

v

Naviga-

hallsg.

Åkes-

P e r

rotsg

Jörgen

a re g

Radargatan

Hedeskogav

Knut

Svart-

Lav. v.

Västerleden

Landgången

Bokhå l l

Krabbes gata

Barstorpsv. Källesjö förskola

Styrbordsgången

Nya Kyrkogården

Absalons g. Blankas g. Estridens g. Askers g.

parken Roskilde-

Lilla Tvärvägen

Sven 11 väg

Edvinshus- skolan

Tennis-

stadion

1 Ohlssons Bazar

2 Havsnära Fiskrökeri 3 Sibylla

4 Lundgrens Bil i Ystad AB

5 Restaurang & Bar Marinan 6 Jaktens Kiosk & Minigolf

7 The Shuffle Bar/Ystad Saltsjöbad

Malmö-

rondellen

Grathes

r e n s v

Missunnavägen

Missunna- vallen

Drottning Margarethas v.

Skepps-

Sm e Lin d g

Bergsjöholmsvä

E65

Christian IV väg

gsverk

Christian IV v hristian äg

kkeg.

väg

vägen

nders Ståhls v.

dvinshems- kolan

ykkeg.

ÄLLESJÖ

ästergången

gen

ysg.

ranatvägen

Made with FlippingBook - Online magazine maker