Ivö Camping 2023

SOS % 112

För allas säkerhet

Visst är det härligt att campa och njuta av livet. Men det är lite at tänka på när det gäller vår trevnad och säkerhet på campingen.

Att grilla hör till när man campar, men det finns vissa saker att tänka på.

Grilla ALDRIG i förtältet eller hustältet, inte bara för brandrisken utan också för att glödande kol ger ifrån sig giftig kolmonoxid som är både lukt- och färglös gas. Grilla minst 1 meter från tältet. Se till att placera grillen på jämnt och obrännbart underlag och lämna aldrig grillen utan tillsyn. Förvara tändvätskan minst 3 meter från grillen och ha alltid vatten tillhands när du grillar. Tänk på att använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till 3 dygn, förvara detta i ett obrännbart kärl. Det finns kärl på campingen avsedd för att lägga kol och aska i.

Avstånd Mellan varje enhet, husvagn och husbil inklusive förtält, är rekommen derat säkerhetsavstånd minst 4 meter. Mellan två tält är avståndet 3 meter. Gasol Du får förvara max 60 liter gasol för eget bruk i husvagnen eller hus bilen. Det innebär två gasolflaskor på max 30 liter, en som används och en i reserv. Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kun skap om hur man gör det på ett säkert sätt. Gasol i sig är inte giftigt men den är mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt. Se därför till att du har god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att du snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasol lukt ska du stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning, släcka all eld, inte röka och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat. Investera gärna i en gasolläcktestare och gasvarnare. Gasolflaskor ska alltid förvaras stående för att säkerhetsventilerna ska fungera om de skulle utsättas för brand. Ligger flaskorna ner finns det risk att de exploderar vid brand.

Om det börjar brinna Agera efter principen Rädda–Varna–Larma–Släck .

Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddnings tjänsten. Ring 112.

Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.

Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.

Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.

Grillning på campingen

Det finns en app som heter SOS Alarm, om man tillåter den appen att få tillgång till ens platsinformation kan man vid akuta ärenden ringa 112 via appen som då skickar din aktuella position direkt till SOS.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker