Jägaren 2020

BESTÄM SJÄLV HUR DU VILL BETALA Med Jaktiakortet är det du som bestämmer. Du får alltid fri kredit till i slutet av nästa månad. Vill du hellre dela upp betalningen? Då kan du göra det räntefritt i upp till 24 månader, eller till en låg kostnad i upp till 72 månader.

Kreditbelopp 30–60 dgr 3 mån.

12 mån.

24 mån.

36 mån.

72 mån.

5.000 kr 10.000 kr 15.000 kr 20.000 kr 30.000 kr 50.000 kr 75.000 kr

5.000 kr

1.667 kr 417 kr

209 kr 417 kr

162 kr 324 kr 486 kr 648 kr

121 kr 207 kr 311 kr 414 kr 621 kr

10.000 kr 3.334 kr 834 kr

15.000 kr 5.000 kr 1.250 kr 625 kr 20.000 kr 6.667 kr 1.667 kr 834 kr

30.000 kr 10.000 kr 2.500 kr 1.250 kr 972 kr

50.000 kr 16.667 kr 4.167 kr 2.083 kr 1.620 kr 1.035 kr 75.000 kr 25.000 kr 6.250 kr 3.125 kr 2.430 kr 1.552 kr

Kostnader

30–60 dgr 3 mån 12 mån 24 mån 36 mån 72 mån

Rörlig årsränta 0% Adm. avg./mån. 0 kr

0% 0% 0% 9,96% 13,92%

29 kr

29 kr

29 kr

29 kr

29 kr

0 kr

0 kr

245 kr

245 kr

245 kr

245 kr

Uppläggn.avg. 1

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningavgift tillkommer efter vald betalningsplan. För att få välja mellan delbetalningsalternativ 3–72 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 990 kr. Alla köp som görs under en kalendermåndad debiteras måndaden efter och då gör kunden sitt val av betalninsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet. 1 Debiteras för varje vald betalningsplan.

Representativt exempel för delbetalning 24 månader* 12 månader* Kreditbelopp/ Köp 10.000 kr Rörlig årsränta 0% Adm. avg./mån. 29 kr

Uppläggn.avg. 245 kr Totalt belopp att betala 10.941 kr

Effektiv ränta 8,93%

Kreditkostnad 941 kr

Ord. delbet./mån** 446 kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2018-06-01. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona.Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

Made with FlippingBook HTML5