Jägaren 2020

Under 2019 introducerades en riksomfattande tävling,

JAKTMATCHEN!

Jaktmatchen, där alla som skjuter ett godkänt bronsmärke, (3 godkända serier), på älgbanan med Norma Jaktmatch, kan vara med och tävla om ett exklusivt vapenpaket. Mer infor- mation om tävlingen finns på www.jaktmatchen.se.

NORMA JAKTMATCH är en av Sveriges mest använda och klas- siska kulor för träningsskytte, men den används även frekvent som jak- tammunition vid t.ex. toppfågeljak- ten. Jaktmatch kännetecknas av hög precision och bra samskjutning med Normas Jaktammunition, vilket bl.a. har att göra patronens förstklassiga komponenter, där t.ex. hylsan är mycket eftertraktad av handladda- ren. Jaktmatch tillverkas i en rad olika kalibrar från .222Rem till 358 NM. Jaktmatch finns även i 22LR, samt Jaktmatch Hagel.

❱❱❱❱ PATRONER FÖR VIKTIGT ÖVNINGSSKYTTE

Made with FlippingBook HTML5