Jägaren 2022

Kikarsikten 83

SNABBA BYTEN AV SIKTEN Många jägare använder flera olika kikarsikten utifrån jakt och aktuella ljusförhållanden. Löstagbara ringar och andra snabbfästen gör att de snabbt och enkelt kan växla mellan olika sikten. Denna möjlighet till flexibilitet är bra att ha i åtanke när du väljer basutrustning.

❱❱❱❱ ANTIREFLEX Varje lins ”stjäl ljus”. För att skapa en förstklassig optik behövs därför ganska många linser. Utöver bra glaskvalitet krävs en bra antireflexbehandling för bästa tänk- bara ljusinsläpp. I kikarsikten i topp- skicket är samtliga linselement anti- reflexbehandlade, ofta flera gånger. I lite enklare sikten är ofta bara den främre linsen och okularlinsen behandlade, vilket ger en mörkare bild och ibland även ett störande mjölkaktigt skimmer i siktet. Utöver antireflexbehandling har flera till- verkare även en sista yttre linsbe- handling som effektivt stöter bort vatten och smuts. ❱❱❱❱ VIKT OCH MONTAGE Kikarsiktets storlek och vikt kan påverka balan- sen på ditt gevär. Undvik därför att köpa ett lite större och tyngre sikte till gevär som du emellanåt bär längre sträckor. De allra flesta kikarsikten är av aluminium, så oftast blir storleken direkt avgö- rande. Satsa också på riktigt bra montage som garanterat håller för rekylen och hårda tag i skogen. Ett undermåligt montage som släpper kan orsaka en tråkig skadeskjutning och förstöra en annars trevlig jaktdag.

❱❱❱❱ FÖRSTORING Detta är en viktig fak- tor. Ju större förstoring desto min- dre synfält får du. Samtidigt ökar möjligheten till precision mot min- dre mål. Det som avgör förstorings- grad är vilken jakt du ska ägna dig åt. ❱❱❱❱ RIKTMEDEL Du kan välja mellan medförstorande riktmedel som änd- rar storlek utifrån förstoringsgra- den och fasta riktmedel som är oförändrade i storlek oavsett försto- ringsgrad. Allt är en smakfråga. Belysta riktmedel har blivit allt mer populära på senare år och används vid jakt i både dagsljus och skym- ning. Många upplever att det är lätt- are att snabbt lägga en röd prick eller ett kors där man vill träffa. ❱❱❱❱ LJUS Jagar du oftast i dagsljus eller under dygnets mörkare timmar? Lite sämre ljus kräver ett större, ljusstarkare kikarsikte med en dia- meter på 50–60 mm. Till jakt på dagtid är ett sikte med betydligt mindre diameter fullt tillräckligt. Kolla gärna ljustransmissionen som är ett värde för hur mycket ljus som kikarsiktet släpper igenom. De allra bästa siktena ligger på 90–95%.

❱❱❱❱ ÖVERGRIPANDE KVALITET Välj ett kikarsikte av lite högre kvalitet. Då undviker

du dålig mekanik som kan med- föra oprecisa inställningar och fuktskador, oskärpa och dåliga skymningsegenskaper – så att du inte ser viltet ordent- ligt förrän skottläget är borta. Bra mekanisk kvalitet är också viktig om du exempelvis använ- der en kulbanekompensator för justering av skott

på längre avstånd. Det är då viktigt att mekaniken ”följer med” och återgår till ursprungsläget efter justering.

❰❰❰❰ VIKTIGA EGENSKAPER DU BÖR HA KOLL PÅ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online